تغییرات در شرکت ها

کلیه شرکت ها پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها می توانند هرگونه تغییراتی شامل تغییرات در نام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه، تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت و یا هرگونه تصمیمی در خصوص تعیین اعضاء هیئت مدیره و بازرسین اعم از اصلی و علی البدل، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و… اتخاذ نمایند.
کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی و فوق العاده و یا در جلسات هئیت مدیره انجام می پذیرد. چنانچه مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد عادی سالیانه و در ماه های دیگر عادی به طور فوق العاده نامیده خواهد شد.
   

مقالات مرتبط:

 
ورود و خروج شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود
 
نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص
 
مراحل و نحوه افزایش سرمایه شرکت
 
انحلال و ختم تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
 
انحلال و تصفیه امور شرکت سهامی خاص
 
نحوه ی تغییر نام شرکت پس از ثبت شرکت
             

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با مشاوران ثبت همراز همین حالا تماس بگیرید:

021-41682000

یک پیغام بگذارید

از ما مشاوره بگیرید