ثبت شعبه یا شعبات شرکت

شرکت بنا به تجویز اساسنامه می تواند نسبت به ایجاد شعبه یا شعبات مختلف اقدام نماید. شعبه شرکت اگر به هنگام تاسیس شرکت معین شده باشد با شرکت اصلی ثبت و آگهی می شود و چنانچه شعبه متعاقباَ تاسیس گردد، تغییرات در اساسنامه محسوب شده و باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی گردد. همچنین ممکن است در اساسنامه شرکت، به هیات مدیره اجازه داده شود که عندالاقتضاء به ایجاد شعبه یا شعباتی اقدام نماید.

  • مراحل ثبت شعبه شرکت

همان طور که گفتیم، شعبه ی شرکت نیز همانند شرکت اصلی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی آگهی گردد تا بتواند به طور قانونی فعالیت های خود را آغاز کند.

ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که اگر شرکت دارای شعبات متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. لازم به یادآوری است ، مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره آنست که معمولاَ مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند. در واقع ، مرکز اصلی شرکت اقامتگاه شرکت است که از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا انبار و غیره داشته باشد از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.

  • مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

مدارک لازم جهت ثبت شعبه به قرار ذیل است : 1- ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ضروری است. 2- ارائه لیست حاضرین در مجمع 3- ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی ( چنانچه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی باشند) 4- ارائه اصل آگهی دعوت چنانچه مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد. 5- تصویر شناسنامه مدیر شعبه 6- ارائه مدارک ثبتی شرکت اعم از  تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضا نامه 7- ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم 8- ارائه وکالتنامه رسمی چنانچه امور ثبتی توسط وکیل انجام می شود.

مرکز تخصصی ثبت همراز ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.

021-41682000

یک پیغام بگذارید

همین الان تماس بگیرید